Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Καλωσορίσατε

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης –Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 4109/2013) αποτελεί ένα από τα 12 Κέντρα που προέκυψαν από τη συνένωση όλων των πρώην Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (προνοιακά ιδρύματα περίθαλψης ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων) με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.