Αίτηση Εισαγωγής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Δικαιολογητικά – Α’ ΦΑΣΗ

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • 2 Φωτογραφίες
 • Ενημερωτικό σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΤΕΒΕ κλπ).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του ιδίου, E1,E9, E2
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας
 • Απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχει.

Δικαιολογητικά – Β’ ΦΑΣΗ

 • Ιατρική γνωμάτευση που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά από γιατρό κύριας πάθησης (Καρδιολόγου, Χειρούργου, Νευρολόγου κ.λ.π.), κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου, ΠΕΔΥ,  κέντρων υγείας, οικογενειακού ιατρού, συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου γιατρού.

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD10 (διεθνής ταξινόμηση νόσων), η δυνατότητα επικοινωνίας, κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς, καθώς και αν φέρει καθετήρα κύστεως, αν έχει κατακλίσεις κτλ. Θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Δομή για Χρόνιους ασθενείς.

 •  Ιατρική γνωμάτευση ιατρού Παθολόγου με σύντομο ιστορικό του υποψηφίου περιθαλπόμενου στο οποίο φαίνεται αν πάσχει από λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα..

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD10 (διεθνής ταξινόμηση νόσων), η δυνατότητα επικοινωνίας, κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς, καθώς και αν φέρει καθετήρα κύστεως, αν έχει κατακλίσεις κτλ. Θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Δομή για Χρόνιους ασθενείς.

 •  Ιατρική γνωμάτευση Ψυχιάτρου στο οποίο να φαίνεται η ψυχική υγεία του υποψηφίου περιθαλπόμενου.

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναγράφεται εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD10 (διεθνής ταξινόμηση νόσων), η δυνατότητα επικοινωνίας, κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς, καθετήρα κύστεως, αν έχει κατακλίσεις κτλ. Ακόμη θα πρέπει να αναφέρεται εάν μπορεί να συμβιώνει με άλλα άτομα καθώς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Δομή για Χρόνιους ασθενείς.

 •  Ιατρικές εξετάσεις παλαιότερες σχετικά με τον περιθαλπόμενο.
 •  Γενική αίματος – σακχάρου – ουρίας – κρεατίνης SGOT – SGPT.
 •  Εξετάσεις αίματος: RPR – Αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg), HIV-HCV,
 •  Ακτινογραφία θώρακος και MANTOUX.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η διαδικασία αφορά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και ανασφάλιστους.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον το αίτημα γίνεται από την κοινωνική υπηρεσία (π.χ. Νοσοκομείου, Δήμου, Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις:

Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας τηλ. Επικοινωνίας 2313 320 042 & 2313 320 043