Αίτηση Συμμετοχής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

      Δικαιολογητικά – Α’ ΦΑΣΗ       

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. 2 Φωτογραφίες
 4. Ενημερωτικό σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΤΕΒΕ κλπ).
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του ιδίου, E1, E9, E2
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας
 8. Απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον υπάρχει.

  Δικαιολογητικά – Β’ ΦΑΣΗ

 • Ιατρική γνωμάτευση που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά από ιατρό σχετικής μη την πάθηση ειδικότητας, κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή κέντρων υγείας ή οικογενειακών ιατρών, των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ. Στην γνωμάτευση θα αναγράφεται εκτός από την ΔΙΑΓΝΩΣΗ ICD10 (διεθνής ταξινόμηση νόσων), η δυνατότητα επικοινωνίας, κινητικότητας, αυτοεξυπηρέτησης του ασθενούς, καθώς και αν φέρει καθετήρα κύστεως, αν έχει κατακλίσεις κτλ  και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Δομή για Χρόνιους ασθενείς.
 • Ιατρική γνωμάτευση ιατρού Παθολόγου με σύντομο ιστορικό του υποψηφίου περιθαλπόμενου στο οποίο φαίνεται αν πάσχει από λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα. Θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική ή Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων.
 • Ιατρική γνωμάτευση Ψυχιάτρου στο οποίο να φαίνεται η ψυχική υγεία του υποψηφίου περιθαλπόμενου. Θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική ή Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Ακόμη θα πρέπει να αναφέρεται εάν μπορεί να συμβιώνει με άλλα άτομα.
 • Ιατρικές εξετάσεις παλαιότερες σχετικά με τον περιθαλπόμενο.
 • Γενική αίματος – σακχάρου – ουρίας – κρεατίνης SGOT – SGPT.
 • Εξετάσεις αίματος: RPR – Αυστραλιανού αντιγόνου (HBsAg), HVI-HCV,
 • Ακτινογραφία θώρακος και MANTOUX.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 Η διαδικασία αφορά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και ανασφάλιστους.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον το αίτημα γίνεται από την κοινωνική υπηρεσία (π.χ. Νοσοκομείου, Δήμου, Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.)

     Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις:

     Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας τηλ. Επικοινωνίας 2313 320 042 & 2313 320 043