Ανακοίνωση έναρξης υποβολής των αιτήσεων, αύριο Μεγάλη Τετάρτη 24/04/2019, πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης.