Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο παράρτημα του ΚΚΠΚΜ στο Κιλκίς