ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Παγκόσμιο Συνέδριο Πράας Διδασκαλίας»