ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2_2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -1Τεχνικου συνεργειου

Διευκρίνηση-2-Τεχνικου συνεργειου

 


 

Προμήθεια λέβητα αερίου 65η 2016 διακήρυξη


 

ΒΟΘΡΟΙ ΜΕ ΑΔΑΜ

 

 


 

ΩΥΤΠΟΞΧΣ-Ε3Γ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   62ηη/2016

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

Εκμίσθωσης ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 5 στις Σέρρες και δυο (2) αγροτεμαχίων στο 3ο χλμ Εθνικής οδού Σερρών- Δράμας, του ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

fΕκμίσθωσ���zv�{-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 60ηη/2016 ∆ηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού Εκµίσθωσης πέντε(5) αγροτεµαχίων στο ∆∆ Πικρολίµνης του ∆ήµου Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς, του ΚΚΠ-ΠΚΜ (


 

ΩΛΝΗΟΞΧΣ-Β1Δ 59η ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΑ


 

Νο 57 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 56 ΦΥΛΑΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ


 

54η 2016 ΚΑΥΣΙΜΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 54η/2016
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας –
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
188.357,71€ χωρίς ΦΠΑ. (233.563,56€ με τον ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης/ παράτασης ,ποσού 20.642,29€ + ΦΠΑ.


 

771ΑΟΞΧΣ-7Η6-1ΑΠΟΦΑΣΗ 222

Απόφαση καταγραφής και αξιολόγησης του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΚΚΠ Κεντρικής Μακεδονίας


 

55η 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 55/2016.
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ


 

52η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2016.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ Σ.Υ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ.


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 53 ΜΠΟΙΛΕΡ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 48 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


 

filename_N 44� 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 44/2016.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

 


 

51η 2016 Εκμίσθωση ΑΓΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 51ηη/2016
Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού
Εκμίσθωσης δύο(2) αγροτεμαχίων στο ΔΔ Μεσιανού του Δήμου
Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς, του ΚΚΠ-ΠΚΜ
(CPV – 70130000-1).

Διευκρινισεος 51 2016 εκμι.αγρ.ΚΙΛΚΙΣ «Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό 51η/2016 σχετικά με το Δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό εκμίσθωσης δύο(2) αγροτεμαχίων στο ΔΔ Μεσιανό του Δήμου Κιλκίς της
ΠΕ Κιλκίς, του ΚΚΠ-ΠΚΜ».


 

50η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ

Νο 50η/2016
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.

 


 

49η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Νο 50η/2016
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.


 

46η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2016 17

Νο 46η/2016
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΕΤΟΣ 2016-17 ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.


 

Νο 47 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


39η 2016 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού τροφίμων

Για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 45 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


 

42η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2016-17_Ν4412 16_

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 42η/2015
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κτιριακών χώρων & του
περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -6- 42η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

Διευκρινίσεις Νο 4 για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -5 – 42η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ

Διευκρινίσεις Νο 4 για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διευκρινίσεις Νο 4 για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

6Δ34ΟΞΧΣ-7ΑΞ No3 ΔΙΕΥΚΡ.42η ΚΑΘΑΡ.

: Διευκρινίσεις Νο 3 για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -2 – 42η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ

ΩΤΜΩΟΞΧΣ-717 ΔΙΕΥΚΡΙΝ.ΚΑΘAΡ-1

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.


 

Διακήρυξη οχήματος τροφίμων

Νο 43Η /2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

Διευκρι.-για43η2016 «Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο διαγωνισμό Νο43η/2016»

 


 

Διακήρυξη προμήθειας σκευών και θερμομπόξ

Νο 44Η /2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

 

ΩΠΓΙΟΞΧΣ-ΦΜΞ (1)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 41Η 2016

«Διευκρινίσεις για τον πρόχειρο διαγωνισμό 41η/2016 σχετικά με τις εργασίες συντήρησης συστημάτων πυρανίχνευσης,

πυρόσβεσης & αναγόμωσης πυροσβεστήρων στα Παραρτήματα του ΚΚΠ-ΠΚΜ».


 

ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναρτηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ 2016-17 ΑΠ.Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών καθαριότητας των χώρων των Παραρτημάτων
του ΚΚΠ-ΠΚΜ έτους 2016-17».

η επιτροπή διαβούλευσης του ΚΚΠ-ΠΚΜ αναρτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΚΠ-ΠΚΜ www.kkp-km.gr στη θέση

προμήθειες-διαβουλεύσεις «τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθαριότητας των χώρων των Παραρτημάτων του ΚΚΠ-ΠΚΜ έτους 2016-17»
για διάστημα από 2-8-2016 έως και 19-8-2016 και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν τις

παρατηρήσεις τους αν το επιθυμούν,
επωνύμως στο mai: promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr


 

41 με ΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
41η/2016
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ,ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.788,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
(CPV:24951230-6)


 

Διακήρυξη Νο 40 Βάψιμο παντελεήμονας επανάληψη


 

Διακήρυξη Νο 33 Εστίαση επαναληπτικός


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 34 Λεωφορεία επανάληψη

τύπος


 

Διακήρυξη Νο 38 Ψυκτικός θάλαμος

 


 

37η 2016 επαναληπτικός δσμος καθαρισμού – αποψίλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (επαναληπτική) 37η / 2016

Θέμα : Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου στα Παραρτήματα Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. – (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. & πρώην Ι.Α.Α. ) &

Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων». (cpv ) 77312000-0.


 

Διευκρινήσεις

Διευκρινήσεις για την διακήρυξη αρ. 36/2016 του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας στο

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 


 

36η 2016 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ειδών καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 36η/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 35 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

 


 

31η 2016 Διακήρυξης πάνας & πάνας – βρακάκι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 31η/2016
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ειδών βαμβακίνων υφασμάτινων υγείας (Πάνας & Πάνας – βρακάκι) για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
229.360,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ( 184.968,00 € +ΦΠΑ)


 

626ΨΟΞΧΣ-ΕΡΑΣΤΕΓΣΤΡΑ ΣΕΡΡΩΝ

32η/2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)
«Για την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου ΄προκατ΄ στο οίκημα
των ασυνόδευτών προσφυγόπουλων παιδιών,του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών» του
ΚΚΠ-ΠΚΜ , προϋπολογισμού 1.037,00 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV: 45214400-4)


 

Υπηρεσίες χρωματισμού των χώρων του Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελέημων

Διακήρυξη Νο 30 Βάψιμο παντελεήμονας


 

6ΞΜΡΟΞΧΣ-ΥΔ3 Η Ζ

29η/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών Μ/Τ & των
Η/Ζ του Π.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων και Π.ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία» του ΚΚΠ-ΠΚΜ
προϋπολογισμού 6.200,00 € χωρίς ΦΠΑ.
(CPV:50730000-1)


 

28η 2016 Καθαρισμός – αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  28η / 2016

Καθαρισμός  περιβάλλοντος χώρου στο Παράρτημα Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. – (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. & πρώην Ι.Α.Α. )  – 

(cpv ) 77312000-0.

 


 

6ΛΤΕΟΞΧΣ-Δ00 ΦΥΛΑΞΗ ΣΕΡΡΩΝ

27η/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης για διάστημα εξ(6) μηνών  

στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Σερρών του  Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών»

του ΚΚΠ-ΠΚΜ   

    προϋπολογισμού  4.368,00 € χωρίς ΦΠΑ.

(CPV:79713000-5)

 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 2016

Υπεύθυνη δήλωση και πίνακας οικονομικής προσφοράς


 

24 ΑΔΑ

24η/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

       (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

   «Για την προμήθεια (1) πλυντηρίου ρούχων & (1) στεγνωτηρίου ρούχων 

    για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του  Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών» του ΚΚΠ-ΠΚΜ ,    

                                  προϋπολογισμού  1.400,00 € χωρίς ΦΠΑ.

                                                       (CPV:3971320-5)


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 25 ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 23 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2016 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


 

Διευκρινισεις 16

«Διευκρινίσεις για  τον πρόχειρο διαγωνισμό 16η/2016 σχετικά με τις εργασίες σωληνώσεων  θέρμανσης –ψύξης των κτιρίων Β3-Οικογένειας ανιάτων στο Παρ.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ».


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 22 – Μίσθωση 2 λεωφορείων


 

Διακήρυξη Νο 18 Εστίαση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

 


 

 

16η διαγ.ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ με ΑΔΑ

Νο  16η/2016

      ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    

      ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Β3-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΑΤΩΝ            

        ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.


 

20η2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ Π.Χ.Π ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

20η/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

   «Για τις εργασίες  επισκευής κεραμοσκεπής στο κτίριο Β2 (που περιλαμβάνει μαγειρεία-τραπεζαρία-αποθήκες-γραφεία) , επισκευής κεραμοσκεπής στο κτίριο Β1 ( γηροκομείο-κοιτώνες ασθενών ) την κατασκευή υπόστεγου στο μπαλκόνι πάνω από την είσοδο του κτιρίου Ζ-Κυψέλης και επισκευή της κεραμοσκεπής, προϋπολογισμού 5.300,00€+ΦΠΑ  στο Π.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Πίνακες οικονομικής προσφοράς


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 21 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πίνακας οικονομικής προσφοράς

 


 

 

19η2016 ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝΑΓ.ΠΑΝΤΕΛ

19η/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

      (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 «Για την προμήθεια (3) πλυντηρίων ρούχων & (3) στεγνωτηρίων ρούχων 

 για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των τμημάτων Γηροκομείο-Οικογένεια-  

               Κυψέλη ,του  Παρ. Αγ. Παντελεήμων» του ΚΚΠ-ΠΚΜ ,    

                     προϋπολογισμού  4.200,00 € χωρίς ΦΠΑ.

                                         (CPV:3971320-5)

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 12η -2016_1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12η/2016

« εκπόνησης μελέτης για την οικοδομική συντήρηση του κτιρίου τουΠαρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών » του ΚΚΠ-ΠΚΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»

(CPV:71241000-9)


 

15η 2016 Εργασίες επισκευής συστήματος εξαερισμού στο ΠΧΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  15η/2016

Θέμα:  «Εργασίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εξαερισμού των μα-γειρείων στο Π.Χ.Π  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»   CPV 45259900


 

 

Διαβούλευση Τεχ.Προδ.Σωληνώσεων

«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών σωληνώσεων  θέρμανσης –ψύξης των κτιρίων Β3-Οικογένειας –Ανιάτων του Π.Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ».

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 14 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2016


 

Νο 13 Διακήρυξη Τεχνικός Ασφαλείας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


ΨΗΕΜΟΞΧΣ-Ι95 Δ-1 Διευκρινήσεις για την διακήρυξη  αρ. 11/2016 του ανοιχτού διαγωνισμού για τον εξοπλισμό στέγης Σ.Υ.Δ.  Σερρών.

11η Διακήρυξη εξοπλισμού Σ.Υ.Δ. – ΣΕΡΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11η /2016
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια εξοπλισμού στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης
τριών (3) διαμερισμάτων του ΠΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ.


 

4η2016 ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛ

4η/2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

   «Για την προμήθεια (50) αεροστρωμάτων με ηλεκτρικό μηχανισμό για τις ανάγκες  

        των περιθαλπόμενων του  Παρ. Αγ. Παντελεήμων»

    του ΚΚΠ-ΠΚΜ , προϋπολογισμού  3.382,50 € χωρίς ΦΠΑ


Διευκρινισεος 10η2016 -2  ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διευκρινισεις 10η2016 -

10η2015 ΠΡΟΧΕΙΡ. ΕΡΓ.ΣΩΛΗΝΩΣ ΘΕΡΜ-ΨΥΞΗΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛ

Νο  10η/2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    

          ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Β3-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΑΤΩΝ            

                                  ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

 

 

No 9 Διακήρυξη ηλεκτρολογικά σχέδια άγιος παντελεήμονας


 

Νο 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΗΔΕΙΩΝ


 

Διακήρυξη Νο 7 Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων


 

Διακήρυξη Νο 6 Βάψιμο παντελεήμονας


 

Διακήρυξη Νο 5 πλυντήριο πιάτων Σέρρες


Νο 2 Διακήρυξη Τεχνικός Ασφαλείας-Γιατρός Εργασίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


 

Διακήρυξη Νο 1 αποσμητικά χώρου


 

6795ΟΞΧΣ-ΤΒ9 ΜΗΤΡΩΟ

Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών του Κέντρου
Αρ. πρωτ. 210 / 19-1-2016


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3η/2016
«Για την εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων και ηλεκτρολογική πιστοποίηση του Παρ.ΑΑΠμεΑΘ-Πυλαία» του ΚΚΠ-ΠΚΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.500,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
(CPV:71321000-4)


 

7ΓΥ5ΟΞΧΣ-ΨΙ5  «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος Νο75η/2015

Διακήρυξη 75 θωρακισμένες πόρτες


 

No 74 Διακήρυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ αποσμητικά χώρου


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ φύλαξης


 

73η 2015 διακήρυξη ασφαλτόπανου στον Β΄ οικίσκο


 

58η Β΄επαναληπτική διακήρυξη


 

Ω6Ρ7ΟΞΧΣ-ΛΡΙ 58η2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 58/2015

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39830000-9 ΚΑΕ 1381)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Διακήρυξη Νο 71 Φύλαξη


 

Διακήρυξη Νο 72 αποσμητικά χώρου

 


 

59η 2015 Διακήρυξη βιολογικού

ΠΧΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 59 / 2015.
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»


 

7ΒΕΙΟΞΧΣ-ΞΩΛ MPOILER


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 69 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 69 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ


 

Διακήρυξη 66 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ


 

Διακήρυξη 65η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΥΓΕΙΩΝ


 

68Θ1ΟΞΧΣ-4ΧΧ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Νο 64η/2015
με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης και την λήψη προσφορών
« Για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο-diesel θέρμανσης)»
προϋπολογισμού 20.000,00€ + ΦΠΑ ή 16.260,16€ χωρίς ΦΠΑ(περίπου 24.400λίτρα)
για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ.
( CPV:09100000-0)


 

Διακήρυξη 63 οικοτροφείο Σερρών


Λάδι 61η 2015

 


 

Διακήρυξη 54η 2015 τρόφιμα


 

Διακήρυξη πυροπροστασία αγ. παντελεήμονα No 57


No 56 Διακήρυξη ηλεκτρικών πινάκων Αγίου Παντελεήμονα

 


 

Προκήρυξη γραφικής ύλης


 

Πρόσκληση 50η 2015 συντήρηση καυστήρων Φ.Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 50η/2015

«Συντήρηση καυστήρων Φυσικού Αερίου στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(CPV 45259000-7 / KAE 0887

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ .2015-16 ΚΚΠ-ΠΚΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

( CPV:50531100-7)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ , ΕΤΟΥΣ 2015-16» .

προϋπολογισμού 2.150,00€ + ΦΠΑ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 51 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 


 

52η 2015 επαναληπτικη Εκμίσθωση καταστήματος στην Λάμπρου Πορφύρα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 52ηη/2015

Θέμα : Εκμίσθωση καταστήματος στην οδό Λάμπρου Πορφύρα 2α
(CPV – 70130000-1).


 

48η2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 48η / 2015

«Εργασίες αντικατάστασης κεντρικού συλλέκτη ύδρευσης στο Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ (cpv 45330000-9) – (ΚΑΕ 1429).


 

Ελαστικά Σιδηρόκαστρο διακήρυξη


 

Προκήρυξη γραφικής ύλης

 

 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Υπεύθυνη δήλωση

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 


 

 

44η 2015 Προμήθεια επιτοίχου λέβητα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44η / 2015

Προμήθεια επιτοίχου λέβητα φυσικού αερίου στο διαμέρισμα Σαρανταπόρου 27 (cpv 42160000-8) – (ΚΑΕ 1429).


 

45η 2015 προμήθεια φωτοαντιγραφικού στο ΠΧΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  45η / 2015

Προμήθεια  Φωτοτυπικού μηχανήματος στο Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων»  (cpv  30121100-4).


 

 

782ΝΟΞΧΣ-4ΙΩ (1) ΒΟΘΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43η / 2015 (CPV:90460000-9)

ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΑΠμεΑΘ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Ι.Α.Α.) ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ΓΙΑ ΕΝΑ(1)
ΧΡΟΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.800,00€+ΦΠΑ».


 

 

Διακήρυξη 41η 2015 Εκμίσθωση καταστήματος στην Λάμπρου Πορφύρα


 

40 . 2015 Ελαστικά ΚΗΟ 8567

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 40η / 2015

Θέμα : Προμήθεια ελαστικών (6 τεμάχια) στο ΚΗΟ 8567 λεωφορείο του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων». (cpv 34351100 – 3).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 42η / 2015

Θέμα : Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου(αποξήλωση & αποκομιδή χόρτων) στο Παράρτημα Χ.Π, Αγ. Παντελεήμων – και του Τ.Α.Φ.(Κωνσταντινουπόλεως 50-Σταυρούπολη) – (cpv ) 77312000-0.

42 η 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

Αντίγραφο του arxeio_exoda_21_7_2015

Αντίγραφο του arxeio_esoda_21_7_2015


 

Διακήρυξη εστίασης_35_2015


 

Νο 33 ΦΥΛΑΞΗ


 

76Σ8ΟΞΧΣ-ΨΧΘ -35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 36η/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 2015

Υπεύθυνη δήλωση και πίνακας οικονομικής προσφοράς

 


 

Β5ΘΚΟΞΧΣ-Α6Λ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37η / 2015

Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών , πύργων ψύξης, fan coil, στο ΠΑΑΠ με ΑΘ. (CPV: 50730000-9)


 

Ω385ΟΞΧΣ-Ο67 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 31η2015

Ματαίωση ανοιχτού διαγωνισμού Νο31η/2015 για την παροχή υπηρεσιών εστίασης του ΚΚΚΠ-ΠΚΜ.


 

Λάδι 38η 2015


 

ΩΣΖΜΟΞΧΣ-ΡΩΔ ΑΔΑ ΑΝΑΓ. ΠΥΡΟΣΒ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32η/2015
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.»
(CPV:24951230-6)


 

Προκήρυξη τραπεζομάντηλα Αγ. Παντελεήμονα 1η 2015


 

31η2015 ΕΣΤΙΑΣΗ-ΑΔΑΜ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 31η/2015

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΙΕΡΗ- ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ & ΜΑΓΕΙΡΩΝ )


 

30η 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30η / 2015

Αποκατάσταση στέγης στην κατασκήνωση του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» στην Πλάκα Λιτοχώρου. (cpv 45126112-2)


 

29 η 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29η / 2015

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου στο Παράρτημα Π.Α.Α.Π. με Α.Θ. -περιλαμβάνεται και το π. Ι.Α.Α. στα Πεύκα –

(cpv ) 77312000-0.


 

file-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27η / 2015

Θέμα : Επίστρωση δαπέδων με laminate με υπόστρωμα & σοβατεπί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Κεντρικής Μακεδονίας (cpv 45432111-5).


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 28 Λεωφορεία


12 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β2 ΣΤΟ Π.Χ.Π.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


 

25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25ηη/2015

Θέμα : Εκμίσθωση καταστήματος στην οδό Λάμπρου Πορφύρα 2α (CPV – 70130000-1).

(Επαναληπτικός διαγωνισμός)


 

Διακήρυξη ηλεκτρικών πινάκων Σιδηροκάστρου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


 

347 2015 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο23/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV:3983000-9) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 7ΑΔΛΟΞΧΣ-ΔΚΩ


 

file 22η/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ-ΚΟΥΚΕΤΑΣ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.ΑΑΠμεΑΘ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

Υ.Δ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


ΝΕΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-2015 -KΚΠ

 


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-7-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η/2015 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


 

ΩΥΡ3ΟΞΧΣ-Ε6Μ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -6-ΓΙΑ ΤΗΝ 5η2015 ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΩΟ4ΟΞΧΣ-ΕΟΝ 21/2015 Ειδών ιματισμού, υποδημάτων και κλινοστρωμάτων αξίας 12.500 €


 

6ΦΗΦΟΞΧΣ-Κ3Ω

«Διευκρινίσεις-4 για την 5η/2015 διακύρηξη»


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 75ΙΔΟΞΧΣ-051

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΟΙ


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 3 ΓΙΑ ΤΗΝ 5η2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ 6Ψ51ΟΞΧΣ-ΝΕΠ Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαχείριση ιατρικών αποβλήτων μολυσματικών


 

ΒΖΚ4ΟΞΧΣ-892 17η2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ

Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ 2Α


 

Δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ


 

16η 2015 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Τροφίμων


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-2- 5η2015-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ISS AE


 

 

15 μαγειρεία Εργασίες επισκευής εξοπλισμού των μαγειρείων


 

8η 2015 Στέγες Αγ. Παντελεήμονα


5η/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ2015 ΚΕΝΤΡΟΥ-ΟΡΘΗ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ


 

6η 2015 ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ


 

7Ζ43ΟΞΧΣ-ΠΔ7-7η2015κρεβατια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ -ΚΟΥΚΕΤΩΝ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΛΑΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΑΡ,ΑΑΠΑμε ΑΘ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

7η2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


 

ΩΟ37ΟΞΧΣ-0Δ1ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ7.


 

ΩΘΖ6ΟΞΧΣ-4ΗΛΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

 

2η2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΧΠ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


 

 

4η2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Ω9ΖΛΟΞΧΣ-ΜΜΣ


3h2015 ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ & ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ


Διευκρινισεις 3 – 29ηΔιακηρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας -ICM


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ειδικού καθαρισμού λεβήτων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 7ΝΗ3ΟΞΧΣ-ΣΔΖ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

35η2014 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ (3)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_4-ΑΞΟΝΟΜ ΕΤΡΙΚΟ (3)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_3-ΚΑΤΑΚΟ ΡΥΦΟ (2)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ_ΣΧΕΔΙΑ_KA_2-ΥΠΟΓΕΙΟ (2)

ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΨΕΛΗ_ΣΧΕΔΙΑ_KA_1-ΙΣΟΓΕΙΟ (2)

ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_4-Α ΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (1)ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟ Α (1)

ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_3-Κ ΑΤΑΚΟΡΥΦΟ (1)

ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_2-Υ ΠΟΓΕΙΟ (1)

ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_1-Ι ΣΟΓΕΙΟ (1)

ΚΤΙΡΙΟ Β2_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_4-ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙ ΚΟ (1)ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟ Β2 (4)

ΚΤΙΡΙΟ Β2_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_2-ΥΠΟΓΕΙΟ (1)ΚΤΙΡΙΟ Β2_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_3-ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ (1)ΚΤΙΡΙΟ Β2_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_4-ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙ ΚΟ (1)

PRDR25-R2 (3)PRDR25-R3 (2)PrDr300-R1 (2)PrDr300-R2 (2)PrDr300-R3 (2)ΚΑ_ΚΤΙΡΙΟ Β2_ΣΧΕΔΙΑ_ΚΑ_1-ΙΣΟΓΕΙΟ (4)

PRDR25-R1 (4)


 

ΩΕΥΣΟΞΧΣ-5Μ   προμηθεια Υπλυντηρια 37η2014


 

36η2014 ΔΙAΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΑΣ

Διευκρινήσεις διαγωνισμού 36-2014 πάνες


 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 29η2014-καθαριοτητα

Διευκρινίσεις- 29η -ICM


 

 

35η2014 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ


Προκήρυξη κλιματιστικά με ΑΔΑ 7ΛΞΑΟΞΧΣ-ΣΕΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


 

31η ΜΟΝΩΣH ΔΩΜΑΤΟΣ


 


Προκήρυξη φωτοτυπικού μηχανήματος με ΑΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


29ORTH ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Πρακτικό επιτροπής διαπραγμάτευσης φαρμάκων

COOPER

IASIS

Φαρματέν Ελλάς

VOCATE

VIOFAR

TEVA

demo

Lavipharm Hellas

MEDOCHEMIE

Janssen prices

HELP

BENETT

MENARINI HELLAS

Πρακτικό 17ης 10-9-2014


 

Προκήρυξη 7ΠΔ6ΟΞΧΣ-ΥΔ0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΦΟΡΑΣ ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.


ΕΣΤΙΑΣΗΣ-διευκρινισεις


 

Προμήθεια δύο (2) οικιακών πλυντηρίων & δύο (2) στεγνωτηρίων στο Π.Α.Α.Π. με Α.Θ.

 


 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αγορά 2 υαλοπορτών, ύψους 5.000 € + ΦΠΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27 η /2014)

Ακολουθούν (2) συνημμένα αρχεία:

(1) Προσκληση
(2) Υπεύθυνη Δήλωση


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25η/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ?ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ


 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No26η/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Α.Π. με Α.Θ

Σημείωση: Κατεβάστε και τα 3 παρακάτω σχετικά αρχεία

http://www.kkp-km.gr/kkpkm-downloads/prosklisi-atmou.pdf
http://www.kkp-km.gr/kkpkm-downloads/prosklisi-atmou.doc

http://www.kkp-km.gr/kkpkm-downloads/pinakas-atmou.pdf


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 7.700 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

stromata.pdf
dilosi.pdf


 

Ματαίωση του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες εστίασης.


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για εργασίες αποκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στο Παράρτημα Χ.Π. « Ο Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού 38.000,00 € + ΦΠΑ με βάση των υπ” αρ. πρωτ. 1810/ 16.7.2014 (11η/2014) ΑΔΑ=ΒΝΡΔΟΞΧΣ-ΚΩ3 Διακήρυξης πρώτου δ/σμού και 2179/ 28.8.2014 (18η/2014) ΑΔΕ=613ΜΟΞΧΣ-ΧΤΣ Διακήρυξης επαναληπτικού δ/σμού.

 

 


 

Ανάρτηση σε κοινή δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «για την καθαριότητα των χώρων του ΚΚΠ-ΚΜ και των Παραρτημάτων του»

 


 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 24/2014
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
56.120 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.

 

Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 20η/2014 ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου «Υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 


 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 21η    ΤΩΝ   ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης του ΚΚΠ-ΚΜ. Θέμα: Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 21η/2014.

 


 

 

Προμήθεια φαρμάκων με διαπραγμάτευση.

ΤΗΝ 24-10-2014 ΩΡΑ 12:00ΜΜ

 


 

Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 20η/2014 ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου «Υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 


 

Διευκρίνιση για 22η/2014 διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων στο Παράρτημα Α.Α.Π. με Α.Θες/νίκης.

 


 

 

Θεσσαλονίκη: 24/09/2014 «Προμήθεια φαρμάκων με διαπραγμάτευση».

 


 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21η/2014 & 22η/2014 :: ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 21η    &  22η /2014 ΤΩΝ   ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  1)Για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης του ΚΚΠ-ΚΜ. 2)Για τον επαναληπτικό των τροφίμων στο Παρ. Α.Α με Α.Θ. του ΚΚΠ-ΚΜ.

 


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No19η/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.Α.Π. με Α.Θ.

 


 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) 23η ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ /2014

 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.22η/2014
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για   την ανάδειξη ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 21η/2014
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για   την παροχή υπηρεσιών εστίασης
( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΩΝ )
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΡΠΕΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000 € ΣΥΝ Φ.Π.Α.»

 


 

Διακήρυξη για τον επαναληπτικό διαγωνισμό φύλαξης του Κέντρου (20/2014)

Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 20η διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου «Υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. /2014 ανοικτού επαναληπτικού

 


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16η/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών εστίασης

Διευκρινίσεις για τη διακήρυξη 16η/2014. ΕΣΤΙΑΣΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 16η/2014 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ -ΚΚΠ/ΠΚΜ


18-2014 Διακήρυξη επαναληπτικού για βιολογικό καθαρισμό

16-2014 Προκήρυξη συντήρησης καυστήρων Φ.Α.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ 2014-ΙΑΑ

 

15-2014 Προκήρυξη μελέτης σύνδεσης Φ.Α.


 

Διευκρινίσεις για την διακήρυξη αρ. 13η/2014 πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Εργασιών εναρμόνισης του κεντρικού λεβητοστασίου του Παραρτήματος Α.Α.Π. με Α.Θ.  με την κείμενη νομοθεσία (Γ΄ φάση).

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]