Διευκρίνιση συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης 2 λεωφορείων.