Διευκρινίσεις-Συμπληρωματικές Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας Λευκών Ειδών και κλινοστρωμνών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.