Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τους:

Βασιλική Νάκου, Πρόεδρος.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης,  Α΄ Αντιπρόεδρος.

Αβραμίδης Νικόλαος, Β΄ Αντιπρόεδρος.

Ελένη Γαβριλάκη, Μέλος.

Στεφανάτος Γεράσιμος, Μέλος.

Κεσόγλου Χρήστος, Μέλος.

Γεωργιάδης Νικόλαος, Μέλος.