Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης έκδοσης 3 οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμού 46.774,20 πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικό διαγωνισμό και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση έκδοσης (3) οικοδομικών αδειών (κάθε άδεια ξεχωριστά) για την κατασκήνωση στην Πλάκα Λιτοχώρου Πιερίας που αφορά : 1η) Συντήρηση –ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 2η) Ανέγερση νέων κτιρίων (τραπεζαρία, ιατρείο) 3η) Κατασκευή εργασιών…

Details

Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων συνολικού προϋπολογισμού 38.222,24 €, πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών & εκτέλεσης εργασιών μέσων πυροπροστασίας στο Κατασκηνωτικό κέντρο «Αθηνά»

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α¬πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια & εγκατάσταση μέσων πυρασφαλείας για το κατασκηνωτικό κέντρο «ΑΘΗΝΑ» στο Λιτόχωρο Πιερίας , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 44.354,84€ χωρίς ΦΠΑ…

Details

«Μάθηση μέσω περιπέτειας για Άτομα με Αναπηρία»

Εκδήλωση με θέμα, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο της κοινωνικής δράσης των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και τα Παραρτήματά του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία («πρώην Ινστιτούτο…

Details

Συζητώντας με/για εφήβους & τα πλαίσιά τους

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Συζητώντας με / για τους εφήβους και στα πλαίσιά τους», διοργανώνεται, από τον επιστημονικό περιοδικό «Μετάλογος», την Συστημική Εταιρία Βορείου Ελλάδος και την αιγίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Επιστημονική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 από τις 09.30 το πρωί μέχρι τις 20.00 το βράδυ στο…

Details

Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων προϋπολογισμού 230.733,86€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του, Προϋπολογισμού 230.733,86€ πλέον Φ.Π.Α. 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx | Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

 
Διευκρίνιση

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών & εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του κτιρίου ΑΑΑμεΑ Σερρών

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτιρίου του Παρ. ΑΑΑμεΑ Σερρών , του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 33.278,95€ χωρίς ΦΠΑ ή…

Details

Τα πρώτα γενέθλια του Αμπούντι από τη Συρία, στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία στις Σέρρες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναπνέοντας αέρα ελευθερίας, αλλά μακριά από την πατρίδα όπου γεννήθηκε και βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, γιόρτασε τα πρώτα του γενέθλια στη χώρα του Ξένιου Δία, ο μικρός Αμπούντι. Γι’ αυτό φρόντισαν οι εργαζόμενοι του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην Κ.Α.Α. με Α. Σερρών) και του Ξενώνα Συνύπαρξη, για να…

Details

Συνοπτικός Διαγωνισμός μίσθωσης 2 λεωφορείων, προϋπολογισμού 59.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης 2 λεωφορείων 35 και 50 θέσεων με ένα συνοδό το καθένα, για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της Ανοιχτής Φροντίδας, που στεγάζεται στην…

Details

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φιάλες φυσικού χυμού ρόδι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ΑΡΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» της εταιρίας «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.», διατέθηκαν στους περιθαλπόμενους του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία (πρώην Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεονίας.

Η εταιρία «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.», που απαρτίζεται από 214 μετόχους – παραγωγούς εμφιάλωσε 10.000 φιάλες φυσικού χυμού των 250 gr σε συλλεκτική συσκευασία με την ευκαιρία των πέντε χρόνων λειτουργίας της  παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου Β’ και μέρος της παραγωγής αποφασίστηκε να διατεθεί σε ιδρύματα της εκκλησίας, συλλόγους και ιδρύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η παράδοση της δωρεάς έγινε την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.» κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλο, παρουσία της Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΚΜ) κ. Συλβάνας Καρασαββίδου, του αντιπροέδρου κ. Θέμη Χαρίση, του διευθυντή του ΠΑΑΠΑΘ – Παράρτημα ΙΑΑ κ. Χρήστου Ξανθόπουλου.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Αλφειός Ρόδι Α.Ε.» κ. Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, το «ΑΡΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΣΗΣ» είναι μια κίνηση των παραγωγών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και προέρχεται όχι από το περίσσευμα, αλλά από το υστέρημά τους για να δώσουν ένα μήνυμα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάει η χώρα μας.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Συλβάνα Καρασαββίδου, τόνισε πως στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ελπιδοφόρο πως υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται τους συνανθρώπους τους που έχουν την ανάγκη όλων μας.

Details