Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνενώθηκαν τα παρακάτω ιδρύματα τα οποία αποτελούν παραρτήματα του Κέντρου:

Α. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει δύο δομές, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (πρώην ΚΕΠΕΠ «Ο Άγιος Δημήτριος») και το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΙΑΑ).

Α1. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΠΑΑΠΑΘ) «Ο Άγιος Δημήτριος»

Το ΠΑΑΠΑΘ «Ο Άγιος Δημήτριος» βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από το 1973 ως δομή κλειστής περίθαλψης παιδιών με νοητική καθυστέρηση και κινητικές δυσκολίες ή πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας 2,5 και άνω. Σκοπός του παραρτήματος είναι η παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης , απασχόλησης καθώς και λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.

Παρέχονται υπηρεσίες θεραπευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών τους. Επιπλέον λειτουργούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, Εθελοντισμού, Άθλησης, Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Επιμόρφωσης Προσωπικού.

Η πορεία αποϊδρυματοποίησης του Παραρτήματος είναι μία πολυετής διαδρομή που ξεκινάει από το 2001 με τη δημιουργία προστατευμένων κατοικιών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Παρέχονται υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης (προσομοιωμένες κατοικίες – προστατευμένες κατοικίες, κατοικίες στην κοινότητα) και υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης (Κέντρο Ημέρας και Φιλοξενείο).

Α2. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία «ΙΑΑ»

Το Παράρτημα (πρώην Ι.Α.Α.) λειτουργεί από το 1964 στην περιοχή Πεύκα του Φιλύρου Ν. Θεσσαλονίκης. Περιθάλπει, εκπαιδεύει και απασχολεί παιδιά, εφήβους και νέους/ες με νοητική καθυστέρηση και διαταραχές συμπεριφοράς που διαθέτουν ικανοποιητικό βαθμό αυτοεξυπηρέτησης, ηλικίας 5 έως 25 χρόνων. Παρέχει υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης ( τρία οικοτροφεία, δύο κατοικίες στην κοινότητα) καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης (Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης και επαγγελματικά εργαστήρια κηροπλαστικής, κοπτοραπτικής, κεραμικής) στα οποία οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των δυνατοτήτων τους.

Τα προγράμματα υποστηρίζονται από Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Παιδοψυχίατρο, Νευρολόγο, Κοινωνιολόγο και Λογοθεραπεύτρια καθώς επίσης και από το Εθελοντικό Πρόγραμμα του Κέντρου.

 

Β. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»

Περιλαμβάνει δύο δομές, το πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας» και τον πρώην «Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς».

Β1. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»

Το Παράρτημα (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων «Ο Άγιος Παντελεήμονας») στεγάζεται στο 7ο χλμ. της οδού Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ουσιαστικά τη μεγαλύτερη δομή και φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό περιθαλπόμενων στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Σκοπός της Μονάδας είναι η κάλυψη των αναγκών και η στήριξη ενηλίκων ατόμων με νοητικές – κινητικές αναπηρίες και ατόμων της τρίτης ηλικίας με την παροχή περίθαλψης – φιλοξενίας, κλινικών – νοσηλευτικών υπηρεσιών, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης και λειτουργικής – κοινωνικής αποκατάστασης.

Λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

1) Ένα Γηριατρικό Τμήμα ανδρών και γυναικών κλειστής περίθαλψης.

2) Δύο τμήματα κλειστής περίθαλψης για άτομα με νοητική καθυστέρηση.

3) Δύο Τμήμα κλειστής περίθαλψης ατόμων με κινητικά προβλήματα (παραπληγία – τετραπληγία).

4) Το Τμήμα «Κυψέλη», κλειστής περίθαλψης για άτομα με νοητική αναπηρία και ψυχικά προβλήματα.

5) Ο Τομέας Ανοιχτής Φροντίδας που στεγάζεται στην Σταυρούπολη για άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην κοινότητα. Σε αυτόν λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και Λειτουργικής Αποκατάστασης καθώς Ημερήσιας Φροντίδας.

6. Κατοικίες ημι-αυτόνομης διαβίωσης για άτομα τρίτης ηλικίας καθώς και για άτομα με αναπηρία.

Β2. Παράρτημα Κιλκίς (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Κιλκίς) όπου περιθάλπονται και δέχονται φροντίδα άτομα τρίτης ηλικίας.

 

Γ. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών

Περιλαμβάνει δύο δομές, το πρώην ΚΑΑμεΑ Σερρών και το πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου.

Γ1. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών)

Το πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών λειτουργεί από το 1983 και παρέχει υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης σε παιδιά και νέους/ες με νοητική καθυστέρηση ηλικίας 6 έως 25 χρόνων που προέρχονται από απομακρυσμένες περιοχές του νομού της Μακεδονίας. Επίσης, το Κέντρο λειτουργεί ως ανοιχτή διαγνωστική και θεραπευτική Μονάδα παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά και νέους/ες με αναπηρία (νοητική καθυστέρηση, κινητικά προβλήματα, διαταραχές ανάπτυξης) καθώς και συμβουλευτική και υποστήριξη στις οικογένειες τους. Επιπλέον λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, αθλητισμού, δραματοποίησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης.

– Στη θεραπευτική ομάδα λειτουργούν τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αγωγής Λόγου, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Κοινωνικοποίησης, Ψυχολογικής υποστήριξης και Ψυχοθεραπείας.

– Στη Μονάδα του Κέντρου Ημέρας παρέχονται στους νέους/ες ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

– Στη Μονάδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης λειτουργούν τα τμήματα Ανθοκομικής – Κηπευτικής και Κηροπλαστικής με στόχο την περαιτέρω ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας ή σε προστατευμένα εργαστήρια.

 

Γ2. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου)

 

Το Παράρτημα (πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου) είναι μία δομή κλειστής φροντίδας στην οποία παρέχεται περίθαλψη και φροντίδα σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες από τη γέννηση τους και άνω. Παρέχονται υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και θεραπευτικά προγράμματα Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

 

ΙΙΙ. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τους:

Βασιλική Νάκου, Πρόεδρος.

Γεώργιος Κωνσταντινίδης,  Α΄ Αντιπρόεδρος.

Αβραμίδης Νικόλαος, Β΄ Αντιπρόεδρος.

Ελένη Γαβριλάκη, Μέλος.

Στεφανάτος Γεράσιμος, Μέλος.

Κεσόγλου Χρήστος, Μέλος.

Γεωργιάδης Νικόλαος, Μέλος.