Συνοπτικός διαγωνισμός ασφάλισης των οχημάτων προϋπολογισμού 6.810,00€.