Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 25 αναπηρικών αμαξιδίων μεταφοράς και 20 αμαξιδίων μπάνιου στο Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων με προϋπολογισμό 6.448,00€