4η Διευκρίνιση σχετικά με τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας Ειδών Διατροφής.