Συνοπτικός διαγωνισμός ανακαίνισης μαγειρείων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για εργασίες ανακαίνισης μαγειρείων στο παράρτημα του Αγίου Παντελεήμονα για την εφαρμογή μελέτης HACCP. Ο ενδεικτικός ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 €…

Details

Συνοπτικός διαγωνισμός «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων»

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές των οχημάτων του, με προϋπολογισμό 9.900,00€.
Διακήρυξη Pdf |Διακήρυξη Doc